EMENDI GHALL-ISTATUT

 

Is-Segretarju irċeva emenda 1 ghall-istatut.

 

EMENDA GHALL-ISTATUT:

Proposta minn: 9h1pi u 9h1es

Sekondata minn : 9h1at u 9h5oo

Tinbidel:

6.3.2 Is-Segretarju huwa responsabbli mill-korrispondenza u mill-minuti ta' kull laqgha.

Għall :

6.3.2 Is-Segretarju huwa responsabbli mill-korrispondenza u mill-minuti ta' kull laqgha. Is-Segretarju huwa awtorizzat sabiex izomm f'ismu u jiehu hsieb it-tigdid tal-licenzji tal-MARL ma l-MCA.

 

Għaddiet b'mod unanimu